Czy będąc na urlopie dla poratowania zdrowia należy się trzynastka

Jednym z ważnych zagadnień, które często budzą kontrowersje i wątpliwości, jest kwestia trzynastej pensji czy też tzw. trzynastki w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia. Czy pracownikowi przysługuje trzynastka, gdy korzysta z urlopu zdrowotnego? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga analizy obowiązujących przepisów prawa pracy oraz umowy zbiorowej pracy.

Przepisy prawne

W Polsce obowiązują przepisy regulujące kwestię trzynastki w Kodeksie pracy oraz w umowach zbiorowych. Zgodnie z art. 871 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje tzw. trzynasta pensja, która jest wypłacana niezależnie od rodzaju urlopu, na jaki pracownik idzie, czy to urlop wypoczynkowy, czy urlop zdrowotny.

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest specjalnym rodzajem urlopu, który przysługuje pracownikowi w przypadku konieczności podjęcia leczenia, rehabilitacji lub opieki nad chorym członkiem rodziny. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik może skorzystać z urlopu zdrowotnego, jeśli posiada odpowiednią orzeczoną niezdolność do pracy. Jednakże, niezdolność do pracy nie oznacza automatycznie, że pracownik traci prawo do trzynastej pensji.

Kwestie sporne

Mimo że zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje trzynasta pensja, niektóre zakłady pracy mogą mieć odmienne zapisy w umowach zbiorowych. W takim przypadku warto zapoznać się z treścią umowy zbiorowej obowiązującej w danym zakładzie pracy, aby sprawdzić, czy przysługuje trzynasta pensja również podczas urlopu zdrowotnego.

Rozstrzygnięcie

W przypadku sporu dotyczącego wypłaty trzynastej pensji w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Konsultacja prawna pozwoli wyjaśnić wszelkie wątpliwości i uzyskać odpowiednie wsparcie w dochodzeniu swoich praw.

Czy będąc na urlopie dla poratowania zdrowia należy się trzynastka? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, takich jak obowiązujące przepisy prawa pracy, umowa zbiorowa oraz zasady obowiązujące w danym zakładzie pracy. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje trzynasta pensja niezależnie od rodzaju urlopu, na jaki idzie.

Najczęściej zadawane pytania

Podczas rozważania kwestii trzynastej pensji w przypadku urlopu zdrowotnego, pojawiają się pewne powtarzające się pytania, na które warto odpowiedzieć.

PytanieOdpowiedź
Czy trzynasta pensja jest wypłacana automatycznie podczas urlopu zdrowotnego?Zgodnie z Kodeksem pracy, trzynasta pensja jest wypłacana niezależnie od rodzaju urlopu, więc również w przypadku urlopu zdrowotnego pracownikowi przysługuje trzynastka.
Czy zapisy umowy zbiorowej mogą wpływać na wypłatę trzynastej pensji podczas urlopu zdrowotnego?Tak, niektóre zakłady pracy mogą mieć odmienne zapisy w umowach zbiorowych. Warto sprawdzić treść umowy zbiorowej obowiązującej w danym zakładzie pracy.
Czy warto skonsultować się z prawnikiem w przypadku wątpliwości dotyczących trzynastej pensji?Tak, konsultacja prawna pozwoli wyjaśnić wszelkie wątpliwości i uzyskać wsparcie w dochodzeniu swoich praw.

Odpowiedzi na powyższe pytania mogą pomóc w lepszym zrozumieniu praw pracowniczych związanych z wypłatą trzynastej pensji podczas urlopu dla poratowania zdrowia.

Photo of author

Norbert