Pomiń aktualności

Aktualności

Obraz Zespół e-natura2000.pl
Ochrona przyrody w prawie i praktyce
Zespół e-natura2000.pl w dniu Wednesday, 17 January 2018, 13:29 napisał(a)
 

Na platformie e-Natura2000 udostępniony został kolejny kurs e-learningowy Ochrona przyrody w prawie i praktyce, opracowany w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.

Kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych w obszarze ochrony przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział, a także omawia możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce.Kurs składa się z trzech modułów: Prawo ochrony przyrody, Kompetencje i współpraca podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody, Partycypacja publiczna i udział społeczny w prawnej ochronie przyrody. W przystępny sposób prezentowane są m.in. cele i formy ochrony przyrody, zakazy obowiązujące w obszarowych i obiektowych formach ochrony przyrody, podmioty i organy opiniodawczo-doradcze zaangażowane w prawną ochronę przyrody oraz uprawnienia organizacji społecznych w prawie administracyjnym, karnym i cywilnym. Treści merytoryczne tych modułów opierają się głównie na regulacjach zawartych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Kurs Kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce” powstał w ramach prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, we współpracy z instytucjami wspierającymi realizację projektu, czyli Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Komendą Główną Policji, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Prokuraturą Krajową oraz regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska.

 
Obraz Zespół e-natura2000.pl
Szkolenie z obsługi bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko
Zespół e-natura2000.pl w dniu Friday, 17 February 2017, 13:36 napisał(a)
 

Na platformie e-learningowej e-Natura 2000.pl zostało udostępnione Szkolenie z obsługi baza danych ooś. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów, które zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy (…) o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) mają obowiązek wprowadzania informacji do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kurs podzielono na 10 niezależnych lekcji tematycznych, możliwych do odbycia w całości lub w zakresie interesującym Użytkownika oraz w wybranej kolejności. Dzięki temu wiedza zdobywana jest partiami. Lekcje zawierają również interaktywne ćwiczenia  oraz pytania testowe, których celem jest usystematyzowanie oraz sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności.

W przypadku pozytywnego wyniku testu, możliwe jest wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie wiedzy z danej części szkolenia.

Udział we wszystkich szkoleniach dostępnych na e-Natura2000.pl jest bezpłatny - aby z nich skorzystać wystarczy zarejestrować się na platformie. Przed rozpoczęciem kursu proszę pamiętać o odblokowaniu wyskakujących okien. Można to zrobić w ustawieniach przeglądarki lub też klikając w komunikat o zablokowaniu okna, który po kliknięciu w tytuł szkolenia pojawia się na samej górze strony  - należy zezwolić stronie e-natura2000.pl na otwieranie wyskakujących okien.

W razie pytań lub problemów z uzyskaniem dostępu do kursu prosimy o kontakt z administratorami bazy danych ooś: admin_bazaoos@gdos.gov.pl

Zapraszamy!

Zespół e-Natura2000.pl oraz Zespół Administratorów Bazy danych OOŚ

 
Obraz Zespół e-natura2000.pl
Konferencja zamykająca cykl szkoleń dotyczących RDW w 2014 roku
Zespół e-natura2000.pl w dniu Friday, 14 November 2014, 09:24 napisał(a)
 

3 grudnia 2014 r. odbędzie się konferencja zamykająca cykl szkoleń dotyczących Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w tym roku. Konferencja jest realizowana w ramach projektu Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w 2014 r. Celem spotkania będzie omówienie między innymi procedur związanych z przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko pod kątem zapewnienia zgodności projektów z Ramową Dyrektywą Wodną, inwestycji w planach gospodarowania wodami oraz stanu zaawansowania prac nad planami zarządzania ryzykiem powodziowym.

Więcej informacji na temat konferencji oraz agenda w zakładce Ramowa Dyrektywa Wodna.

 

Pomiń Zaloguj sięPomiń Pomoc technicza

Pomoc technicza

W przypadku braku maila z loginem i hasłem oraz w sprawie kursu "Ochrona przyrody w prawie i praktyce":
e-mail: pomoc_kurslife@gdos.gov.pl

PROBLEMY Z URUCHOMIENIEM SZKOLEŃ
Uwaga! W związku z licznymi zgłoszeniami problemu z uruchomieniem szkoleń przypominamy, że do uruchomienia każdego ze szkoleń w przeglądarce internetowej konieczne jest odblokowanie wyskakujących okien. Można to zrobić w ustawieniach przeglądarki lub też klikając w komunikat o zablokowaniu okna, który po kliknięciu w tytuł szkolenia pojawia się na samej górze strony  - należy zezwolić stronie e-natura2000.pl na otwieranie wyskakujących okien.

Pomiń Kalendarz

Kalendarz

Ni. Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
Pomiń Czym jest e-learning?

Czym jest e-learning?

Szkolenia on-line, to uporządkowana wiedza, z której można korzystać w dowolnym miejscu, poznając nowe tematy lub omijając znane już zagadnienia. Dzięki temu rozwiązaniu można sprawdzić swój poziom wiedzy o programie, a poprzez aktualizację informacji – systematycznie uzupełniać wiedzę.